Trang chủ Đại lý

Hương Xông - Kỳ 2

15/03/2019 - 15:03

Ở các quốc gia, dân tộc khác nhau các phương pháp và công thức cũng sẽ khác nhau phù hợp với nguồn nguyên liệu, vị trí địa lý của khu vực đó. Tại Việt Nam, các bài thuốc xông ở các vùng, miền cũng rất khác nhau.

 
 

Phân Phối và Sản Xuất

Công ty Cổ phần Rừng Xanh Mãi
Địa chỉ: 542 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM
Website: http://www.evergreenforest.vn

Website: http://www.baotram.vn

Evergreen Forest Joint Stock Compan
Address: 542 Tran Hung Dao St., Ward 2, Dist. 5, HCMC
Website: http://www.evergreenforest.vn

Website: http://www.baotram.vn