• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: cuộc thi

“1 Chị chủ trọ tại Đắk Lắk” – Chuyện tử tế mùa Covid-19

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của mọi người mà còn tác động lên nền kinh tế của đất nước, làm cho tăng trưởng kinh tế nước ta rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 buộc nước Việt […]