Element19

HƯƠNG TRẦM ẤM

Hương trầm dịu nhẹ, đa dạng về chiều cao & trọng lượng
Chiều Cao
Trọng Lượng