Tôn tượng Đức Quán Thế Âm
    • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Shop

Tôn tượng Đức Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm có tên tiếng Phạn là Avalokiteśvara. Trong tiếng Hán, Bồ-tát Quán Thế Âm còn được gọi là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại, Quán Thế Âm Tự Tại, Quán Thế Tự, Khuy Âm, Hiện Âm Thanh, Quán Âm…

Share:

* Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm bằng gỗ trầm hương tự nhiên

* Tôn trí trong gian thờ, góc làm việc để chiêm ngưỡng, lễ bái hằng ngày

* Hương thơm dịu từ trầm hương tự nhiên khai thác tại rừng dó bầu hơn 30 năm tuổi

Contact Me on Zalo