• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: An cư

Trầm và Đạo: Ý nghĩa An cư kiết hạ

(Bảo Trầm) Nhiều khách hàng, Phật tử nhắn tin hỏi Bảo Trầm về ý nghĩa An cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo. Trả lời câu hỏi ấy, Bảo Trầm trân trọng giới thiệu bài viết của Thầy Thích Trung Định – đăng trên Giác Ngộ năm 2020: Theo Đại phẩm (Luật tạng), trong […]