• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: chuyện đạo

Chuyện đạo chuyện đời: Chiếc xâu chuỗi bị mất

“Có một ngôi chùa nổi tiếng, nơi thờ phụng có xâu chuỗi quý chỉ có thầy trụ trì và 7 đệ tử biết. Bảy người đệ tử đều rất có ngộ tánh, thầy trụ trì cảm thấy tương lai đem y bát truyền cho bất kỳ người nào trong bọn họ, đều có thể làm […]