• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: cúng ông Táo

Trầm và Đạo: Lễ vật, giờ và văn khấn cúng ông Táo ra sao?

BẢO TRẦM – Tiếp tục bài viết về tục cúng ông Táo của người Việt, Bảo Trầm giới thiệu những lễ phẩm cúng ông Táo cùng văn cúng truyền thống theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam… Lễ vật cúng ông Công, ông Táo Lễ vật cúng ông Táo truyền thống gồm có: Mũ ông […]

Trầm và Đạo: Về tục cúng ông Táo mỗi 23 tháng Chạp

BẢO TRẦM – Lễ cúng ông Công ông Táo về trời không cần phải tổ chức cầu kỳ nhưng cần phải trang trọng, chu đáo, thể hiện được tấm lòng của gia chủ. Quan niệm dân gian cho rằng, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, ông Công ông Táo sẽ cưỡi cá chép lên […]