• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: lời Phật dạy

Làm gì để tránh xa rắc rối?

(Bảo Trầm) Một trong những phương pháp tốt nhất để tránh xa những rắc rối là phải giảm thiểu càng nhiều sự liên hệ với bao kẻ xấu xa. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã từng nói rằng, nếu chúng ta không có bất kỳ bằng hữu nào đáng tin cậy để […]

Suy nghiệm lời Phật: Tự mình là ngọn đèn cho chính mình

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại làng Beluva. Rồi Tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên: Bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn […]