• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: tâm bình thế giới bình

Lòng rộng là phúc, xem nhẹ thì vui

(Bảo Trầm) Sự trưởng thành của một người, không phụ thuộc độ tuổi mà quyết định ở tâm thái. Người trưởng thành, không nhất thiết phải kinh qua nhiều chuyện, mà quan trọng ở thái độ ứng xử với từng việc khi đối diện. Khi sinh hoạt trong tập thể, thấy lỗi người nên nghĩ […]