• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: Thánh Tổ Ni

Lược sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo (Kiều Đàm Di)

(Bảo Trầm) Nữ Tôn giả Đại Ái Đạo hay Kiều Đàm Di là vị nữ đầu tiên xuất gia hành Thánh đạo. Ngài sinh trưởng tại Devadaha, nước Câu Ly – một nước nhỏ đối diện với Ca Tỳ La Vệ, con của vua Thiện Giác (Suddhodana). Sau khi hạ sanh thái tử Tất Đạt […]