• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: thiền hành

Đức Dalai Lama nói về Thiền, lãnh đạo và tỉnh thức

(Bảo Trầm) Tiếp tục bài doanh nhân và áp lực công việc, Bảo Trầm chia sẻ hướng dẫn của Đức Dalai Lama – vị lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng nhất thế giới – dành cho giới doanh nhân nói riêng và người lãnh đạo nói chung, trong các lĩnh vực: Trong cuộc sống […]