• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: văn khấn

Trầm và Đạo: Lễ vật, giờ và văn khấn cúng ông Táo ra sao?

BẢO TRẦM – Tiếp tục bài viết về tục cúng ông Táo của người Việt, Bảo Trầm giới thiệu những lễ phẩm cúng ông Táo cùng văn cúng truyền thống theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam… Lễ vật cúng ông Công, ông Táo Lễ vật cúng ông Táo truyền thống gồm có: Mũ ông […]