• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: có không giữ

Trầm và Đạo: Có không giữ, mất khó tìm

(Bảo Trầm) Sống ở đời, đừng chờ đến khi đánh mất một điều gì đó rồi mới biết hối hận. Rất nhiều duyên phận, một khi quay lưng là vĩnh viễn xa lìa; có nhiều tình cảm, lướt qua nhau rồi thì không thể gặp lại; nhiều tấm chân tình, một khi lạnh nhạt thì […]