• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: Ngày Quốc tế Yoga

Trầm hương và Yoga: Sự kết hợp tuyệt vời

21/6 là ngày Quốc tế Yoga. Hẳn, ai cũng biết giá trị của Yoga với sức khỏe thân-tâm. Trầm hương cũng thế. Và việc kết hợp giữa liệu pháp mùi hương, cụ thể là trầm hương trong tập luyện Yoga đã được sử dụng. Theo đó, chia sẻ với Bảo Trầm, các huấn luyện viên […]