• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: quà tặng từ trầm hương

Ý nghĩa lễ Vu lan và quà tặng đấng sinh thành

(Bảo Trầm) “Vu lan” là cách viết tắt của “Vu lan bồn”, tiếng Phạn là “Ullambana”. Trong đó, Ullam dịch là “treo ngược” (đảo huyền), ví cho sự thống khổ của người chết như bị treo ngược; chữ “bồn” tiếng Phạn là “bana” tạm dịch là “cứu giúp”. Như vậy chúng ta có thể hiểu […]