• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tags: yêu thương

Trầm và Đạo: Yêu thương và bình an

(Bảo Trầm) Sở dĩ có những bất như ý là vì ta đã vô tình hoặc cố ý tạo ra bất như ý cho người khác, loài khác quá nhiều rồi. 1. Ta hay khổ đau vì một người nào đó, nhưng không nhận ra, khi ta khổ đau thì có rất nhiều người (cũng) […]